Bildkälla: Stockfoto

Ascelia Pharma-studie ska presenteras vid radiologikonferensen RSNA

Forskningsbolaget Ascelia Pharmas studie där Orviglance (mangankloridtetrahydrat) jämfördes mot ett gadoliniumbaserat kontrastmedel har nu accepterats som muntlig presentation vid RSNA som är världens största radiologikonferens. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konferensen kommer att hållas 28 november till 3 december i Chicago.

"Vi är mycket glada över att studien har valts ut till muntlig presentation vid den prestigefyllda radiologikonferensen RSNA. Studien ger ett robust bevis på det diagnostiska värdet som Orviglance kan erbjuda när finns tillgängligt för patienter och läkare. Orviglance utvecklas för att tillgodose det ouppfyllda medicinska behovet hos patienter med nedsatt njurfunktion, och det är glädjande att Orviglance är lika effektivt som ett gadolinium-baserat kontrastmedel", säger Carl Bjartmar, Chief Medical Officer på Ascelia Pharma.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER