Bildkälla: Stockfoto

Ascelia Pharma vill dra in 105 miljoner genom en företrädesemission av units

Forskningsbolaget Ascelia Pharma vill genomföra en företrädesemission av units på cirka 105 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

"Denna finansiering säkerställer att vi har en solid finansiell ställning, vilket stärker vår förmåga att erhålla ett attraktivt avtal med partners inför kommersialisering. Den säkerställer också att vi kan slutföra alla aktiviteter för ansökan om marknadsgodkännande (Orviglance anm. Finwire) under mitten av 2025 med hög kvalitet", säger Magnus Corfitzen, vd för Ascelia Pharma.

Varje unit består av tre stamaktier och en teckningsoption av serie TO1. Varje TO1 berättigar till teckning av en ny stamaktie i bolaget.

Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 20 augusti fram till och med den 3 september, förutsatt emissionen godkänns av en extrastämma den 14 augusti.

De slutliga villkoren i emissionen, inklusive teckningskurs, väntas bli offentliggjorda senast den 9 augusti.

Emissionen är säkerställd till cirka 67 procent, eller 70 miljoner kronor, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

I samband med emissionen har Ascelia Pharma omförhandlat de utestående lånen och konvertiblerna som upptogs i februari 2024 från Fenja Capital.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER