Bildkälla: Stockfoto

Ascelia Pharmas vd: Oncoral kan spela en viktig roll inom cancerbehandlingar

Forskningsbolaget Ascelia Pharmas vd Magnus Corfitzen bedömer att läkemedelskandidaten Oncoral kan spela en viktig roll inom cancerbehandlingar och ser positivt på utfallet i den riktade nyemissionen.

- Vi är jättenöjda med det stora förtroendet från befintliga investerare men också ganska många nya investerare. De är väldigt intresserade av det vi håller på med, säger Corfitzen i en intervju på morgonen.

Ascelia Pharma tog in 200 miljoner kronor, till teckningskursen 40 kronor per aktie. Aktien som är noterad på huvudlistan faller idag närmare 8 procent till strax över den kursnivån. Med förbehåll för godkännande på den kommande extrastämman stärks kassan ytterligare, vilken löd 185 miljoner kronor nu senast vid årsskiftet.

På frågan om vad investerarna ser i Ascelia Pharma nämner vd:n den planerade marknadslanseringen av kontrastmedlet Mangoral, som just nu genomgår en fas 3-prövning.

- Lanseringen är ganska nära. Vi har noterat att många life science-bolag, bland annat på Stockholmsbörsen, har sett stora värdeökningar när de når kommersialiseringsfasen. Det tror jag kan vara en bidragande faktor till intresset, säger Ascelia Pharma-chefen som har en lång bakgrund inom life science.

Vad avser det andra projektet Oncoral uppges intresset bland investerare nu vara "väldigt stort" efter att bolaget gick ut med en klinisk utvecklingsplan i början av året.

Den registreringsgrundande fas 3-studien för Mangoral väntas vara klar under det andra halvåret 2021. Bolaget siktar på att skicka in en marknadsansökan till FDA under det första halvåret 2022, följt av lansering under fjärde kvartalet 2022 eller första halvåret 2023.

Mot bakgrund av kommersialiseringen meddelade Ascelia Pharma nyligen att man öppnar kontor i USA, en marknad som ska bearbetas genom en egen kommersiell organisation.

- Vi har väldigt goda förutsättningar att skapa en kommersiell succé i USA, men också i andra länder. USA representerar dock den enskilt största marknaden och där kommer fokuset att ligga, säger bolagschefen.

Valet av kontorsplats föll på delstaten New Jersey. Corfitzen påpekar att Ascelia Pharma har sin tillverkningspartner för Mangoral där samt det finns en närhet till bland annat investerarkollektivet i New York.

- Det är många aktiviteter i just det området, så det var naturligt att lägga kontoret där, resonerar bolagschefen.

Ascelia Pharma har höga förhoppningar om ett positivt utfall i den viktiga fas 3-studien med namnet Sparkle, givet den positiva kliniska data som redan rapporterats.

- Det som undersöks, den primära ändpunkten i form av visualisering av lesioner, har vi redan uppnått med mycket goda resultat i vår fas 2-studie. Man kan säga att vi inte introducerar några nya risker, säger bolagschefen och fortsätter:

- När man står med bra resultat så verkar det väldigt simpelt, men vi har haft mycket dialog med både FDA och EMA kring studien. Baserat på de diskussionerna tror vi att vi kommer ut bra på marknaden vid ett positivt utfall.

Förutom att accelerera aktiviteter mot kommersialiseringen av Mangoral ska en stor del av nettolikviden gå till att finansiera fas 2-studien för läkemedelskandidaten Oncoral.

Det är en oral cellgiftsbehandling som baseras på den aktiva substansen irinotecan, en redan etablerad kemoterapi med dokumenterad effekt mot cancer.

Med Oncoral som en daglig irinotecan-tablett bedöms det finnas möjlighet att förbättra både effekt och biverkningsprofil jämfört med intravenös cellgiftsbehandling.

- Det finns ett behov av bättre cancerbehandlingar och där tror vi att Oncoral kan spela en viktig roll, inte bara i magsäckscancer utan även för andra cancerformer, förmedlar Corfitzen.

Den planerade fas 2-studien kommer dock fokusera på magsäckscancer. Utvecklingsarbetet mottar stöd från ett vetenskapligt råd bestående av vad man beskriver som ledande onkologer.

- Vi bedömer att det finns en stor potential här. I vår fas 1-studie såg vi en mycket bättre biverkningsprofil jämfört med intravenös irinotecan. Vi noterade också tecken på att patienterna svarade bättre på behandlingen, även om det rör sig om tidiga kliniska resultat.

- Med den bättre biverkningsprofilen tror jag att det kan bli mycket attraktivt för andra aktörer att kombinera sina behandlingar med Oncoral. Patienterna får cellgiftsterapin men inte lika mycket biverkningar, tillägger vd:n.

Tablettformuleringen är patenterad, men konkurrenssituationen på marknaden är samtidigt inget som oroar bolagschefen.

- Vi känner inte till något liknande program på marknaden. Det är många som har försökt sig på en tablettformulering av irinotecan, men utan att lyckas. Vi har samtidigt väldigt bra data från fas 1 som visar att vår tablettformulering fungerar, avslutar Corfitzen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER