Bildkälla: Stockfoto

ASML slår förväntningarna i första kvartalet samt i guidning för andra kvartalet

Halvledarbolaget ASML redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Rörelsevinsten ökade, och guidningen som gavs för andra kvartalet kom också in högre än väntat.

Omsättningen steg 78,8 procent till 4 363,9 miljoner euro (2 440,6). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 4 030.

Rörelseresultatet blev 1 560,6 miljoner euro (426,7). Rörelsemarginalen var 35,8 procent (17,5).

Resultatet efter skatt blev 1 331,4 miljoner euro (366,8), analytikerkonsensus 1 080.

Resultat per aktie hamnade på 3,21 euro (0,93).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -941,7 miljoner euro (-605,8). Det hänförs framförallt till förändringar i rörelsekapitalet om 2 395 miljoner euro.

I andra kvartalet prognostiseras en försäljning om 4 till 4,1 miljarder euro, att jämföra med estimaten om 3,95.

Bolaget tror fortfarande att försäljningen för året ska växa med 30 procent samtidigt som bruttomarginalen ska ligga mellan 51-52 procent.

ASML, MEURQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning4 363,94 0308,3%2 440,678,8%
Rörelseresultat1 560,6426,7265,7%
Rörelsemarginal35,8%17,5%
Nettoresultat1 331,41 08023,3%366,8263,0%
Resultat per aktie, EUR3,210,93245,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet-941,7-605,8
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER