Bildkälla: Stockfoto

Atlant Fonder skeptiska till värderingarna på aktiemarknaden men tror att börsnedgången ligger en bit bort

Förvaltarna för Atlant Fonder höjer ett varningens finger angående värderingarna på aktiemarknaden inför 2021.

"Inför 2021 ligger i korten förväntningar om en global ekonomisk återhämtning i kombination med ultra låga räntor under flera år framöver. Och med tanke på hur värderingarna sprungit iväg vill det till att dessa förväntningar infrias. Vår grunduppfattning är att marknaden värderar aktier generellt, och tillväxtaktier speciellt, alldeles för högt utifrån riskbilden. I vår värld är det solklart att marknaden håller på att bygga enorma bubblor både avseende aktier och obligationer", kommenterar förvaltarna.

Med detta sagt pekar dock förvaltarna på att uppgången troligtvis inte är över än på ett tag. Huvudscenariot att förhålla sig till är enligt deras mening att ytterligare uppgångar om 50-100 procent väntas innan vändningen kommer. Mot bakgrund av detta har fonderna positiva positioner men med vaksamhet för en vändning under 2021.

År 2020 var som helhet ett bra år för Atlant Fonder då flera av fonderna överträffande sina avkastningsmål. Fonderna Atlant Multi Strategy och Atlant Oppurtunity var två av dessa. Atlant Stability som prioriterar säkerhet främst nådde inte upp till sitt avkastningsmål 2020 men förvaltarna anser att avkastningen ligger inom ramarna för fondens placeringsfilosofi.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER