Bildkälla: Stockfoto

Atlant Precious ökade 10,7 procent i maj - Boliden ett av många nya innehav

Fonden Atlant Precious steg 10,7 procent i maj. Det framgår av en månadsrapport.

Inflationen har seglat upp som ett orosmoln vid horisonten. Fondens förvaltare skriver att ekonomiska bedömare har svängt från att tidigare dödförklarat inflationen till en utbredd oro.

"Rekordstora stimulanser under det senaste året följs nu av kraftiga prisökningar på alla slags insatsvaror vilket ökar oron för en bestående högre inflation. Lägg till det, kraftigt stigande tillgångspriser. Problemet är att fokus hos beslutsfattare nästan enbart legat på lönedriven inflation och viftat bort tillgångsinflation. Klyftorna ökar mellan de som äger tillgångar som bostäder och aktier jämfört med de som inte äger. Trösklarna för kommande generationers bostadsköpare rusar i höjden", skriver förvaltaren.

Förvaltaren tror dock att paniken på kort sikt är något överdriven när det gäller inflation enligt det officiella sättet att räkna då en stor del är tillfälliga effekter efter pandemins flaskhalsar. De krafter som är satta i spel kommer dock att ge avtryck, ett generellt högre prisläge och brist på arbetskraft inom många sektorer kommer troligen att öka trycket på löneläget uppåt.

"Glöm inte heller att Sverige och ett stort antal andra länder nu går in i en ny investeringsboom när vi ställer om samhället mot fossilfritt, det kommer att bli brist på kvalificerad arbetskraft, insatsråvaror och energi. Det kommer att bli problem men det kanske är ett par år bort", fortsätter fondförvaltaren.

Fonden har gynnats av inflationsuppgången då metaller såsom guld och silver såg prisökningar. Främsta bidragsgivarna var Western Copper & Gold, Hecla Mining och Josemaria Resources.

I den negativa vågskålen fanns Proshares Vix Short, European Metals och Bear Creek Mining. Under perioden togs European Metals, Solgold, Standard Lithium, Taseko Mines, Boliden och Lundin Mining in i portföljen.

Atlant Precious, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent10,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER