Bildkälla: Stockfoto

Autostores justerade ebitda-resultat högre än väntat

Norska lagerautomationsbolaget Autostore redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Det justerade ebitda-resultatet kom också in högre än väntat.

Omsättningen steg 93,7 procent till 165,6 miljoner dollar (85,5). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 148,7.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 69,5 miljoner dollar (42,7), väntat 64,0, med en justerad ebitda-marginal på 42,0 procent (49,9).

Rörelseresultatet blev 72,3 miljoner dollar (9,3) medan det justerade rörelseresultatet uppgick till 66,7 miljoner dollar (40,4) med en justerad rörelsemarginal på 40,3 procent (47,3).

Resultatet efter skatt blev 37,4 miljoner dollar (-1,7).

Kassaflödet från löpande verksamhet var 63,9 miljoner dollar (18,0).

Orderingången landade på 161,3 miljoner dollar (161,0), vilket är 0,5 procent högre än analytikerkonsensus. Orderstocken uppgår till 477,6 miljoner.

Bolaget upprepar prognosen om att nå intäkter på 550-600 miljoner dollar i år, samt presenterar en initial ambition om att nå 700-800 miljoner under 2023. Enligt Factset låg marknadens förväntningar på 577 respektive 763 miljoner i försäljning under 2022-2023.

Autostore, MUSDQ2-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2021Förändring
Orderingång161,3160,50,5%161,00,2%
Nettoomsättning165,6148,711,4%85,593,7%
EBITDA, justerat69,564,08,6%42,762,8%
EBITDA-marginal, justerad42,0%43,0%49,9%
Rörelseresultat72,39,3677,4%
Rörelsemarginal43,7%10,9%
Rörelseresultat, justerat66,740,465,1%
Rörelsemarginal, justerad40,3%47,3%
Nettoresultat37,4-1,7
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER