Bildkälla: Stockfoto

Avensia ökar omsättningen under tredje kvartalet, föreslår utdelning om 0,28 kronor per aktie

IT-bolaget Avensia redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade. Styrelsen föreslår att dela ut vårens uppskjutna utdelning om 0,28 kronor per aktie

Omsättningen steg 4,8 procent till 63,9 miljoner kronor (61).

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (2,2), med en rörelsemarginal på 0,3 procent (3,6).

Resultatet före skatt var 0 miljoner kronor (2).

Resultatet efter skatt blev -0,9 miljoner kronor (9). Det sägs bland annat ha blivit kortsiktigt påverkat av en accelerering i rekryteringen av nya medarbetare.

"Utöver rekrytering handlade perioden huvudsakligen om att fortsätta hjälpa våra kunder att hantera de ändrade marknadsförutsättningar som den globala coronapandemin medfört. Successivt under kvartalet märkte sen ökad framtidstro och investerings vilja från både nya och befintliga kunder [...], säger bolagets vd Niklas Johnsson.

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,02).

Gällande framtidsutsikter tror bolaget att efterfrågan för deras marknader är strukturellt ökande och att dem, på lång sikt, kommer att bli förstärkta i spåren av covid-19. På kort och medellång sikt kan efterfrågan dock påverkas negativt.

Kassan uppgick vid slutet av perioden till 47 miljoner kronor, eller cirka 10 procent av bolagets börsvärde.

Avensia, MkrQ3-2020Q3-2019
Nettoomsättning63,961
Rörelseresultat0,22,2
Rörelsemarginal0,3%3,6%
Resultat före skatt02
Nettoresultat-0,99
Resultat per aktie, kronor-0,02-0,02
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER