Bildkälla: Stockfoto

AXA Rosenberg fonders Chris Iggo tror på ett sjunkande oljepris

AXA Rosenberg fonders Chris Iggo skriver i fondbolagets Iggo's Insights att förnyelsebar energi kommer att vara främsta energikällan de kommande året.

I dagsläget är förnyelsebar energi den näst viktigaste energikällan i global elproduktion, före olja och gas, men fortfarande efter kol. Inom de närmaste åren kommer förnyelsebar energi att vara den främsta energikällan. Samtidigt kommer elektricitet att ersätta kol som det huvudsakliga bränslet i flertalet sektorer som till exempel transportindustrin.

Vidare skriver Iggo att efterfrågan på traditionella fossila bränslen kommer att falla och troligtvis även oljepriset. Ett sjunkande oljepris vore negativt för oljeproducenter såsom Nigeria, Indonesien, Ryssland och USA.

På lång sikt kan ett sjunkande oljepris få implikationer för dollarn. Handel med olja och gas har traditionellt skett i amerikanska dollar. Iggo menar att den så kallade "Petrodollarn" kommer att vara mindre viktig framgent. Petrodollarns minskade relevans kommer att bana väg för Kina som en större aktor inom global energiproduktion.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER