Bildkälla: Stockfoto

AXA Rosenberg fonders Chris Iggo tror på Storbritanniens aktiemarknad inför 2021

AXA Rosenberg fonders Chris Iggo skriver i fondbolagets Iggo's Insights att mot bakgrund av attraktiva värderingsmultiplar utgör Storbritannien en intressant marknad 2021. Strategen ställer sig dock tveksam till finanssektorn och pekar på att Brexit utgör en stor risk för sektorn.

Iggo tror istället på ett uppsving för industri- och hälsosektorn då cykliska verksamheter bör gynnas av ett uppsving i konjunkturen närmsta tiden.

Vidare menar Iggo att investeringsklimatet är svårnavigerat då aktiemarknaderna generellt sett gick starkt under 2020 och väldigt få bolag framstår som billiga. Trots detta så tror förvaltaren att räntorna globalt inte kommer stiga alltför mycket vilket bäddar för fortsatta uppgångar på aktiemarknaderna.

Italien har dykt upp som en risk för europeiska investerare igen då Matteo Renzi har tagit bort två av sina ministrar från koalitionsregeringen. Iggo nämner att Mario Draghi har diskuterats som en potentiell lösning på problemet, om han hade blivit tillsatt tror Iggo att riskerna kommer att anses mildare.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER