Bildkälla: Stockfoto

AXA WF Defensive Optimal Income F EUR ökade 1,10 procent i februari

Fonden AXA WF Defensive Optimal Income F EUR steg 1,10 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,23 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Vid månadsskiftet var de tre största aktieinnehaven i portföljen Johnson & Johnson, Prysmian och Nestle med portföljvikter på 2,14, 1,38 respektive 1,36 procent.

De två sektorer med störst exponering var industri och informationsteknik där 18,29 respektive 18,13 procent av kapitalet var allokerat.

Majoriteten av fondens tillgångar var investerade i Europa och Nordamerika, portföljvikterna uppgick till 56,84 respektive 25,88 procent.

Fokus i fonden låg på större bolag då 34,59 procent av fondens tillgångar var allokerade till bolag vars börsvärde översteg 10 miljarder euro.

Sharpekvoten på rullande tolv månader uppgick till 1,19. Aktie- och obligationsandelen låg på 33,65 respektive 50,08 procent inför mars.

AXA WF Defensive Optimal Income F EUR, %februari, 2021
Fond MM, förändring i procent1,10
Fond i år, förändring i procent1,23
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER