Bildkälla: Stockfoto

AXA WF Defensive Optimal Income minskade 0,90 procent i juli

Fonden AXA WF Defensive Optimal Income F EUR minskade 0,90 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,27 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Serge Pizem.

Inledningsvis skriver förvaltaren att spridningen av deltavarianten har fortsatt under juli. Vaccinationsgraden är alldeles för låg i många regioner vilket lett till ytterligare restriktioner. Trotts detta fortsatte den ekonomiska tillväxten ta fart under perioden.

Inflationen i USA låg på 5,4 procent i slutet av juni. FED upprepar att deras uppfattning är att spänningarna bara är tillfälliga och centralbankens monetära policy förblir oförändrad. Aktiemarknaden visade blandade resultat under månaden. S&P 500 steg med 2,3 procent medan EURO STOXX 50 bara steg 0,6 procent.

Under månaden har fonden fortsatt varit pro-risk i sin portfölj med en övervikt i aktier. Fonden har en fortsatt en övervikt av europeiska banker i portföljen. Den huvudsakliga anledningen till fondens negativa utveckling under juli var delvis på grund av ökade obligationsräntor och en starkare dollar. Kinas regleringsvåg har också påverkat fondens utveckling negativt, där landets regering bland annat förbjudit utbildningssektorn från att göra vinst.

Förvaltaren menar att han är fortsatt optimistisk gällande tillväxtutsikterna framöver och fortsätter ha en hög risknivå i portföljen med en positiv syn på aktiemarknaden.

AXA WF Defensive Optimal Income F EUR, %juli, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,90
Fond i år, förändring i procent-0,27
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER