Bildkälla: Stockfoto

AXA WF Defensive Optimal Income minskade 0,94 procent i maj - minskad aktieexponering i portföljen

Fonden AXA WF Defensive Optimal Income F EUR minskade 0,94 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,94 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Serge Pizem.

Angående månadens rörelser på marknaden uppger förvaltaren att den höga inflationen utgör det huvudsakliga orosmomentet. Till följd av inflationen har centralbankerna, enligt Pizem, inte många andra väl än att höja räntorna, vilket förvaltaren menar försvagar tilläxtutsikterna för årets andra halva. Vidare uppger han att Kinas nolltolerans mot coronaviruset medför mycket negativa effekter för den ekonomiska aktiviteten. Detta då nedstängda fabriker exempelvis förvärrat problemen i leveranskedjor.

Vad gäller fondens negativa avkastning under månaden skriver förvaltaren att fondens aktieexponering var den huvudsakliga negativa bidragsgivaren, allra främst på grund av allokeringen mot bolag inom teknologi och konsumentvaror.

Under månaden gjordes flera förändringar i fondens portfölj, där fokus låg på att hantera riskerna med en eventuell recession. Framförallt gjordes detta genom reducerad aktieexponering, där övervikten mot USA bland annat stängdes. Däremot lyfter Pizem att man samtidigt inte heller har någon betydande undervikt i aktier, då årets fall på börsmarknaden medfört att värderingarna på flera håll minskat kraftigt.

Vid månadsskiftet hade fonden störst geografisk exponering mot USA (24 procent portföljvikt), Frankrike (17,31 procent) och Kina (11,90 procent).

Störst sektorexponering hade portföljen vid tidpunkten mot teknologi, industri och cykliska konsumentvaror med portföljvikter på 17,43, 17,21 respektive 17,09 procent.AXA WF Defensive Optimal Income F EUR, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,94
Fond i år, förändring i procent-2,94
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER