Bildkälla: Stockfoto

AXA WF Defensive Optimal Income minskade 1,59 procent i november - missgynnades av finans och cykliska konsumtionsvaror

Fonden AXA WF Defensive Optimal Income F EUR minskade 1,59 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,94 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis förklaras att den ekonomiska dynamiken generellt sett fortsätter vara positiv, men att upptäckten av nya coronamutationen omikron, stigande inflation samt hökaktiga uttalanden från amerikanska centralbanken skapade oro på de finansiella marknaderna under månaden.

Vidare noteras räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen ha fallit under 1,5 procent i november. Positioner inom investment grade beskrivs ha varit stabila medan positioner inom high yield utvecklades negativt.

Under perioden sålde fonden sina innehav i aktier kopplade till återöppningen av den europeiska ekonomin, där anledningen förklaras vara vinsthemtagningar. Förvaltaren minskade också fondens exponering mot euro gentemot dollar.

Fondens positioner i aktier förklaras ha varit den huvudsakliga orsaken bakom fondens negativa utveckling i november, speciellt inom finans och cykliska konsumtionsvaror.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att fonden fortsätter sin exponering mot aktier, drivet av solida företagsrapporter och den makroekonomiska miljön. En övervikt mot finansrelaterade bolag i Europa tillämpas samtidigt som undervikten i statsobligationer bibehålls.

AXA WF Defensive Optimal Income F EUR, %november, 2021
Fond MM, förändring i procent-1,59
Fond i år, förändring i procent-0,94
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER