Bildkälla: Stockfoto

Axkid ökar intäkterna och mer än fördubblar resultatet i tredje kvartalet

Bilbarnstoltillverkaren Axkid redovisar ökade intäkter och mer än fördubblar resultatet i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 7,1 procent till 30,1 miljoner kronor (28,1).

Rörelseresultatet blev 2,8 miljoner kronor (1,3), med en rörelsemarginal på 9,3 procent (4,6).

Resultatet före skatt var 2,6 miljoner kronor (1,1).

Resultatet efter skatt blev 2,0 miljoner kronor (0,9), en ökning med 122,2 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,21 kronor (0,09), vilket innebär en ökning med 133,3 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,7 miljoner kronor (-0,7).

Försäljningstillväxten estimeras till 20-30 procent över en konjunkturcykel. Styrelsen har tidigare fastslagit en 10 procentig rörelsemarginal som lönsamhetsmål under de närmaste 2 åren. Med tanke på den rådande covid-19-pandemin avstår styrelsen dock från tillväxt samt lönsamhetsmål för 2020 och 2021.

- Axkid One har nu lanserats på alla våra marknader och intresset från både våra försäljningspartners och slutkunder har varit positivt. Initialt har vi valt en försiktig lanseringsplan för att säkerställa kvalitén, klara produktionstakten i vår nya fabrik samt minska belastningen på vårt rörelsekapital. Axkid One har unika funktioner som möjliggör installation på 30 sekunder, justering av benutrymme och framförallt är det den enda bakåtvända Isofix-stolen på marknaden som är godkänd för barn upp till 125 cm (cirka 7 år). Axkid One är en produkt som vi tror kommer komplettera vår storsäljare Minikid 2 på ett bra sätt. Det är dock fortfarande för tidigt att uttala sig med säkert om etableringen för produkten och vi är fortsatt återhållsamma i ökning av produktion och finansiella prognoser framåt, kommenterar vd Daniel Johanson i delårsrapporten.

- Vi står nu i ett läge där vi med de investeringar som gjorts i en stark produktportfölj, egen produktionskapacitet och egna säljkontor känner att det finns stora möjligheter för oss på marknaden. För att säkerställa framtida tillväxtmål behöver vi öka såväl rörelsekapital som sälj- och marknadsföringskostnader de kommande åren. Därför har ledningen och styrelsen påbörjat arbetet med att säkerställa ett nytt kapitaltillskott. Vi utesluter därför inte att en nyemission kan bli aktuell även om vi samtidigt arbetar med andra finansieringslösningar. Mer information i frågan kommer att delges aktieägarna löpande under hösten, kommenterar Daniel Johanson.

Axkid, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning30,128,17,1%
Rörelseresultat2,81,3115,4%
Rörelsemarginal9,3%4,6%
Resultat före skatt2,61,1136,4%
Nettoresultat2,00,9122,2%
Resultat per aktie, kronor0,210,09133,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet0,7-0,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER