Bildkälla: Stockfoto

Axkid ökar omsättning och vinst

Bilbarnstoltillverkaren Axkid ökar såväl omsättningen som vinsten i det andra kvartalet.

Omsättningen steg 74,3 procent till 33,3 miljoner kronor (19,1). Bruttomarginalen uppgick till 44,3 procent (40,3). Försäljningen utanför Norden uppgick till 19 miljoner kronor (10).

Rörelseresultatet blev 1,1 miljoner kronor (0,1), med en rörelsemarginal på 3,3 procent (0,5).

Resultatet efter skatt blev 0,7 miljoner kronor (-0,04). Resultat per aktie hamnade på 0,06 kronor (0,00).

"Under andra kvartalet 2021 utsågs Axkid One till vinnare för bakåtvända bilbarnstolar i det europeiska test som publiceras i 27 länder, däribland Råd&Rön i Sverige. Det här är en milstolpe i Axkids historia och visar att vi har kunnande och förmåga att skapa unika produkter till våra kunder", skriver vd Daniel Johansson i rapporten.

Axkid One är fortsatt en storstäljare.

"Axkid One står för ca 35 procent av försäljningen under kvartalet jämfört med 12 procent under det första kvartalet. Produktlanseringen och införsäljningen av nya stolen följer plan. Dock vill jag poängtera att detta är mer ett maraton än en sprint, eftersom det tar tid att etablera ett helt nytt produktkoncept, särskilt i Europa", uppger Johansson.

Bolagets marginal har påverkats av kraftigt ökade kostnader för råvaror och frakt.

"Vår rörelsemarginal är lägre än vår målsättning. Bruttomarginalen påverkades positivt av högre andel egenproducerade produkter vilket till viss del motverkats av högre råvaru- och fraktkostnader. Den högre kostnadsbilden är något som jag förväntar mig kommer att fortsätta
under 2021 då vi ser att kostnaderna för hemtagning av produkter från Kina ökar för varje vecka och det råder fortsatt stor brist på fraktkapacitet. Vi adresserar därför marginalfrågan och har ett antal konkreta åtgärder som bör få positiv effekt framöver", uppger Axkid-chefen.

Han uppger också att bolaget har tillräckligt med kapital för att exekvera sin flerårsplan.

Axkid, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning33,319,174,3%
Rörelseresultat1,10,11 000,0%
Rörelsemarginal3,3%0,5%
Nettoresultat0,7-0,04
Resultat per aktie, kronor0,060,00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER