Bildkälla: Stockfoto

Bättre än väntat från Pandora - lämnar utdelningen oförändrad

Danska smyckesbolaget Pandora redovisar en delårsrapport för fjärde kvartalet som överträffar förväntningarna. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning på 16 danska kronor per aktie (16). Därutöver tillkännages ett nytt aktieåterköpsprogram i miljardklassen.

Omsättningen steg 9,4 procent till 9 856 miljoner danska kronor (9 011). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 9 470. Den organiska försäljningstillväxten var 4 procent (10).

Rörelseresultatet blev 3 206 miljoner danska kronor (2 678), väntat rörelseresultat var 3 050. Rörelsemarginalen var 32,5 procent (29,7).

Resultatet efter skatt blev 2 365 miljoner danska kronor (1 904), analytikerkonsensus 2 250.

Resultat per aktie hamnade på 25,2 danska kronor (19,1).

I utdelning föreslås 16 danska kronor per aktie (16). Därutöver tillkännager bolaget ett nytt aktieåterköpsprogram på 2,4 miljarder danska kronor att genomföras tills den 30 juni. Enligt bolaget avser man att öka programmet till 5 miljarder danska kronor, under förutsättning att det makroekonomiska klimatet inte försämras väsentligt.

Enligt Pandora har försäljningen hittills under 2023 varit "solid" med den underliggande försäljningen i linje med det fjärde kvartalet 2022.

Bolaget räknar med att under 2023 se en organisk tillväxt på mellan -3 och +3 procent, och kunna leverera en rörelsemarginal på cirka 25 procent.

Pandora, MdkkQ4-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2021Förändring
Nettoomsättning9 8569 4704,1%9 0119,4%
Organisk försäljningstillväxt, procent410-60,0%
Rörelseresultat3 2063 0505,1%2 67819,7%
Rörelsemarginal32,5%32,2%29,7%
Nettoresultat2 3652 2505,1%1 90424,2%
Resultat per aktie, dkk25,219,131,9%
Utdelning per aktie, dkk16160,0%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER