Bildkälla: Stockfoto

BE Group ökar omsättning och vinst - rörelsemarginalen den högsta sedan noteringen

Stålgrossistbolaget BE Group ökade omsättningen och vinsten i det andra kvartalet.

Omsättningen steg 50,1 procent till 1 403 miljoner kronor (935).

Rörelseresultatet blev 158 miljoner kronor (21), med en rörelsemarginal på 11,3 procent (2,2). Underliggande rörelseresultatet ökade till 133 miljoner kronor (28). Lagervinster och -förluster uppgick till 25 miljoner kronor (-2) och jämförelsestörande poster till 0 miljoner (-5).

Resultatet efter skatt blev 127 miljoner kronor (18). Resultat per aktie hamnade på 9,74 kronor (1,34).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 81 miljoner kronor (95).

"Efter förra årets nedgång i andra och tredje kvartalet började efterfrågan successivt öka i slutet av året. En ökning som fortsatt under 2021 och som i kombination med stigande stålpriser och ökade bruttomarginaler gör att BE Group i andra kvartalet levererar ett mycket starkt resultat. Den underliggande rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent och är den bästa sedan börsintroduktionen 2006", uppger vd Peter Andersson i en kommentar.

Bolaget ser en tydlig återhämtning på huvudmarknaderna inom bygg- och tillverkningsindustri.

"Marknaden fortsätter att återhämta sig och materialpriserna som steg snabbt och mycket i slutet av förra året har fortsatt stiga både under första och andra kvartalet", uppger BE Group-chefen.

I tonnage räknat ligger första halvåret i paritet med 2019 och 7 procent under 2018, vilket enligt Andersson innebär att det finns utrymme för ytterligare återhämtning. Priserna väntas också fortsätta att stiga.

"Stålpriserna kommer att fortsätta stiga under tredje kvartalet och möjligen även i fjärde kvartalet. Analysföretag har hela tiden flyttat fram sin prognos över när toppen skall vara nådd. Efterfrågan bedöms vara hög kommande år och en högre prisnivå supporteras av fortsatta skyddstullar. Omställningen till hållbar produktion av stål kommer också att kräva en mer hållbar prisbild för stålproducenterna", skriver BE Group-chefen.
BE Group, Mkr2 0202 019Förändring
Nettoomsättning1 40393550,1%
Rörelseresultat15821652,4%
Rörelsemarginal11,3%2,2%
Nettoresultat12718605,6%
Resultat per aktie, kronor9,741,34626,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet8195-14,7%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER