Bildkälla: Stockfoto

Beowulf Mining uppdaterar kring dotterbolaget Grafintec

Prospekteringsbolaget Beowulf Mining lämnar en ny uppdatering kring sitt dotterbolag Grafintec, som ska uppföra en grafitbearbetningsanläggning vid industrizonen GigaVaasa i finska Vasa, och utvinna grafit från sina egna gruvprojekt.

Anoder, som tillverkas av grafit, är en viktig komponent i batterier.

Bolaget uppger att en miljökonsekvensbedömning är på väg och väntas bli slutförd under första kvartalet 2024. Efter slutförandet och inlämningen av miljökonsekvensbedömningen kommer man att inleda arbetet med miljötillståndsprocessen.

"Nästa viktiga fas är slutförandet av miljökonsekvensbedömningen och ytterligare testarbete, inledningsvis i bänkskala men därefter i pilotskala. Dessa faser kommer att följas av miljötillståndsprocessen och lanseringen av definitiva genomförbarhetsstudien senare under 2024", kommenterar Rasmus Blomqvist, chef på Grafintec.

Genomförbarhetsstudien väntas bli inledd i mitten av 2024.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER