Bildkälla: Stockfoto

Bergs Timber: Starkt Q2'21 och fina utsikter - Penser

Starkt resultat i Q2'21
Bergs Timber levererade omsättning på 826 mkr i Q2'21, motsvarande en tillväxt på 52% y/y, samt EBITDA på 146 mkr (52), motsvarande en marginal på höga 17,7% i kvartalet. Höga försäljningspriser inom Wood Protection och Sawn Wood är den viktigaste drivkraften för det starka resultatet i ett kvartal som även bjöd på förvärvet av Performance Timber Products Group i U.K.

Fortsatt fin utveckling att vänta
Bergs Timber ser att de starka marknadsförutsättningarna består in i Q3'21. Detta speglas även av konjunkturbarometern som visar på ett fortsatt starkt momentum för trävaruindustrin i juli. Orderingången för samtliga produktområden är fortsatt bra och fullt kapacitetsutnyttjande väntas under Q3'21. Bergs investerar även 35 mkr i Vika Wood/Lettland under sommaren för att höja produktiviteten ytterligare.

Fortsatt potential i aktien
Vi höjer våra EBITDA-prognoser med 29% för 2021e, samt 9% respektive 11% för 2022e och 2023e efter rapporten. Motiverat värde höjs till 6,70-6,80 kr (5,70-5,80). Inkluderar vi ett resonemang kring en fortsatt lyckad förvärvsstrategi framöver stiger det motiverade värdet till upp emot 8,00 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 30-07-2021 kl. 09:00: https://docs.penser.se/a/2104/BERGS20210730.pdf
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER