Bildkälla: Stockfoto

Bilprovningen ökar resultatet rejält i andra kvartalet

Bilprovningen ökar resultatet rejält i andra kvartalet

Bilprovningen, som är en rival till börsnoterade Opus, redovisar ökande omsättning och ett högre resultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Under det andra kvartalet såg vi en kraftig resultatförbättring och de positiva effekterna av det utvecklingsprogram som initierades för ett år sedan för att anpassa verksamheten till de nya marknadsförutsättningarna", säger vd Benny Örnerfors.

Omsättningen uppgick till 199,1 miljoner kronor (189), en ökning med 5 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 29,5 miljoner kronor (17,6), med en rörelsemarginal på 14,8 procent (9,3).

Resultatet före skatt var 29,5 miljoner kronor (17,6).

Resultatet efter skatt blev 24,3 miljoner kronor (13,7), en ökning med 77 procent mot föregående år.

"Utmaningarna på fordonsbesiktningsmarknaden är större än någonsin. Den har påverkats starkt av de nya inställelseregler som började gälla för ett år sedan och som bl.a. innebär att besiktningsintervallet för personbilar som är fem år eller äldre har ökat från 12 till 14 månader. Följden är en förskjutning av volymerna och en utglesning som bedöms motsvara en marknadsreduktion om ungefär 10 procent på årsbasis, även om den kan bli både större och mindre under kortare perioder", skriver bolaget i rapporten.

Bilprovningen, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 199,1 189 5,3%
Rörelseresultat 29,5 17,6 67,6%
Rörelsemarginal 14,8% 9,3%
Resultat före skatt 29,5 17,6 67,6%
Nettoresultat 24,3 13,7 77,4%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER