Bildkälla: Stockfoto

Bong har sett betydande nedgång i försäljningen i april-maj, vill ändra obligationsvillkor för att kunna ta emot stödlån

Kuvertspecialisten Bong inleder skriftligt förfarande för att få obligationsinnehavares godkännanden av vissa ändringar i bolagets utestående seniora obligationer. Syftet är bland annat att bolaget ska kunna ta upp ytterligare finansiering i form av statligt garanterade stödlån.

Annons

Det framgår i ett pressmeddelande där bolaget även ger en uppdatering kring effekterna från coronaviruset.

"Koncernen har lidit en signifikant nedgång i försäljning under april och maj 2020, särskilt i Frankrike och Storbritannien. Dessutom har gruppen sett, och förväntar sig att fortsatt se, försenade och uteblivna betalningar från kunder", skriver Bong.

Flera åtgärder har vidtagits för att reducera kostnader och anpassa verksamheten till den förändrade efterfrågan. Bolaget har i maj även beviljats stödlån i Frankrike vilket ryms inom belopp för tillåten skuld under villkoren för obligationerna.

"Bolaget ser nu flertalet europeiska länder öppna upp och lyfta restriktionerna på företag och verksamheter. Bolaget hyser därför tilltro till att försäljningen kommer att börja öka igen, även om det är en lång väg tillbaka till de nivåer som förelåg före COVID19, och att koncernen med tiden kommer att kunna återgå till ett normalläge och fortsätta utvecklingen av verksamheten, under förutsättning att ändringarna av villkoren för obligationerna godkänns", uppger Bong.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser