I samarbete med GoldBlue AB

Börsvärlden intervjuar GoldBlues VD

Börsvärlden har i samband med GoldBlues IPO genomfört en intervju med företagets VD: André Rodrigues. Läs om hans syn på GoldBlues framtid samt ta del av emissionsinfo och dokument i denna artikel!

Hej André! Kan ni berätta lite kort om företaget GoldBlues bakgrund, nyckelpersoner och om företagets affärsmodell?

- Bolaget grundades för 4 år sedan av Rune Löderup, Staffan Lindgren och Patrik Zayas. Alla med lång erfarenhet inom gaming-branschen. Grundarna såg möjligheten med att lansera mobila online casino på den asiatiska marknaden som då var dominerat av så kallat live streaming spel (Baccarat) för casino på dator. Sedan har marknaden utvecklats i den riktning som grundarna trodde. Intresset för att spela online på mobiltelefon och iPad har exploderat. Idag är GoldBlue AB ett investmentbolag som investerar främst i dotterbolag som erbjuder onlinespel med ett tekniskt fokus på tillväxtmarknader, till exempel i Asien.

- Dotterbolagens onlinecasinon har nu ett av de bredaste spelutbuden i Asien. Under hösten 2017 startade vi planläggningen av utvecklingen av en kommersiell modell för att kunna erbjuda vår befintliga plattform med allt dess innehåll som en B2B-lösning, samt vår egna affiliate-verksamhet, vilket förväntas att ge en diversifiering av framtida intäkter för koncernen.

Bolaget är just nu aktuellt med en nyemission inför planerad ansökan om listning på Nasdaq First North. Därmed följer två naturliga frågor. Den första blir vad emissionslikviden skall användas till?

- Kapitalet kommer främst användas till att öka vår marknadsföringsbudget, i länder där vi redan existerar, samt expansion till nya marknader i Asien. Vi kommer också öka vår verksamhet för att stödja expansionen, samt investera ytterligare i vårt tekniska team, då vi nu är underbemannade.

Varför anser ni att det just nu är ett bra läge att notera bolaget på Nasdaq Firsth North?

- Efter relativt stora investeringar under de senaste 4 åren - GoldBlue har tagit in ca 50 Mkr i riskkapital sedan 2013 - är det nu dags för att fokusera på att skapa lönsamhet. Lönsamheten skall komma under 2018 och tillväxten kommer fortsätta att ligga på höga nivåer. Bolagets bruttointäkter har tex vuxit med 116 % från samma period 2016 och antal nya registrerade kunder har ökat med 142 %.

- Idag är faktiskt Sverige den plats i världen som har flest noterade bolag som har dotterbolag med casinoverksamhet.

Era budskap tyder på en offensiv strategi samt stora visioner. Investeringserbjudandet kallas "en unik möjlighet att investera i några av världens snabbast växande spelmarknader". Kan ni berätta om unikheten i just ert erbjudande?

- Det finns väldigt få spelbolag i världen som är noterade och har en liknande verksamhet som vi, med fokus på världens nu mest snabbväxande spelmarknad och det finns som jag vet inga som har grundats av personer från Skandinavien med lång bakgrund från branschen.

- Vi fokuserar nu på speldiversitet av vår produkt, med innovation och kreativitet kunna vara starka gentemot den nuvarande ineffektiviteten på marknaden. Vårt tidiga fokus på mobila tekniker samt betalningslösningar med kryptovaluta har varit mycket gynnsamma i linje med de trender som ökar marknaden, då telekominfrastruktur i Asien nu börjar mogna kommer vi tidigt in på marknaden, vilket kan under de kommande åren göra oss till marknadsledande.

Med stor potentiell uppsida till värdeökning medföljer ofta ett betydande riskmoment. Hur skulle ni kommentera riskfaktorn i ert case? Vilka, om några betydande risker, skulle kunna hindra er att nå era målsättningar?

- GoldBlues dotterbolag bedriver verksamhet på oreglerade spelmarknader i Asien. På dessa marknader finns ofta en politisk risk som det är omöjligt att skydda sig mot. GoldBlue vill i framtiden dra ned denna risk genom att även bygga verksamheter som ej har denna riskexponering, ett exempel på en sådan verksamhet är spelutveckling och affiliate-verksamhet.

Har ni några starka konkurrenter som arbetar efter liknande affärsmodell på marknaden idag?

- Den finns en väldigt stor konkurrens från många aktörer på denna gigantiska spelmarknad, några av dessa bolag har mycket stora ekonomiska resurser. De största bolagen är dock trögare med att anpassa sig mot mobila spel och slottar som har vuxit kraftigt i popularitet de senaste 2 åren och de är även trögare på att ta till sig nya spel som tex e-sport.

- GoldBlue kommer genom sina dotterbolag ligga i framkant vad gäller att lansera nya produkter som e-sport betting, virtual betting and sports betting, vilket gör det möjligt för gruppen att leverera en full iGaming-underhållning till sina kunder.

Kan ni berätta om era målsättningar rörande tillväxt och nettointäkter de närmaste åren?

- Vi ger inga prognoser men målsättningen är att bolagets skall gå med vinst nästa år och bibehålla den kraftiga tillväxten vi har haft från 2016 till 2017.

Ni har ett starkt fokus på Asien där spelintresset är dokumenterat stort. Ser ni möjligheter på fler geografiska områden på global basis?

- Ja på lite sikt ser vi möjligheter på andra geografiska marknader. Vi kommer fokusera på lanseringar mot emerging markets och ser nu på tex Indien som en spännande marknad, men först vill vi lyckas skapa hög lönsamhet på de marknader där vi nu är etablerade.

Har ni några egna avslutande ord till våra investerare om varför denna nyemission kan utgöra ett bra läge att investera?

- Timingen kan nog inte vara bättre för en investerare att komma in i bolaget genom aktieköp. Vi har tagit stora investeringar de senaste åren, byggt en mycket stark och välfungerande plattform, anställd ett väldigt bra team om ca 100 personer med de kvalifikationer som behövs för att nå framgång och vi är nu redo för att börja skörda från detta.

Emissionsvillkor i sammandrag och viktiga länkar

Emissionsbelopp vid full teckning
4 100 000 units motsvarande cirka 24 MSEK före emissionskostnader.

Emissionskurs
5,85 SEK/aktie.

Värdering Pre-money
Ca 159 MSEK.

Unit
En (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Teckningstid
8 november till och med den 24 november 2017.

Teckningspost
Minsta teckningspost är 1 000 Units.

Aktiens kortnamn
GOLDB.

Aktiens ISIN-kod
SE0009895386

Emissionen är säkrad upp till ca 88 % via dels ett garantikonsortium och dels via kompletterande teckningsförbindelser. Aktien och teckningsoptionen planeras att listas på Nasdaq First North med prel. första listningsdag den 20 december 2017.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med GoldBlue AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser