Bildkälla: Stockfoto

Bosjö Fastigheter minskade nettoresultatet under fjärde kvartalet

Bosjö Fastigheter minskade nettoresultatet under fjärde kvartalet och föreslår att utdelningen sänks något.

Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 12,5 miljoner kronor (12,3).

Driftnetto under perioden uppgick till 11,9 miljoner kronor (11,7).
Resultatet före skatt var 31,6 miljoner kronor (25,2).

Resultatet efter skatt blev 19,7 miljoner kronor (20,5), en minskning med 3,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 8,85 kronor (9,23), vilket innebär en minskning med 4,1 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 8,0 kronor (9,52).

"Verksamheten utvecklas som planerat med stabil tillväxt av hyresintäkter och därmed ökat fastighetsvärde och minskad belåningsgrad", lyder vd-kommentaren i rapporten.

Bosjö Fastigheter, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Resultat före skatt31,625,225,4%
Nettoresultat19,720,5-3,9%
Resultat per aktie, kronor8,859,23-4,1%
Utdelning per aktie, kronor8,09,52-16,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER