Bildkälla: Stockfoto

BTS ökar omsättning och vinst

BTS ökar omsättning och vinst

Konsult- och utbildningsbolaget BTS Group ökar såväl omsättningen som vinsten i det tredje kvartalet.

Omsättningen steg 21,9 procent till 460 miljoner kronor (377,4).

Ebita-resultat blev 54 miljoner kronor (42), med en ebita-marginal på 11,7 procent (11,1).

Rörelseresultatet blev 50 miljoner kronor (37,1), med en rörelsemarginal på 10,9 procent (9,8).

Resultatet före skatt var 46,3 miljoner kronor (36,5).

Resultatet efter skatt blev 32,3 miljoner kronor (25,5), en ökning med 26,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,67 kronor (1,35), vilket innebär en ökning med 23,7 procent mot föregående år.

BTS, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 460 377,4 21,9%
EBITA 54 42 28,6%
EBITA-marginal 11,7% 11,1%
Rörelseresultat 50 37,1 34,8%
Rörelsemarginal 10,9% 9,8%
Resultat före skatt 46,3 36,5 26,8%
Nettoresultat 32,3 25,5 26,7%
Resultat per aktie, kronor 1,67 1,35 23,7%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER