Bildkälla: Stockfoto

Carbiotix företrädesemission fulltecknad, garanterna tecknar större delen

Forskningsbolaget Carbiotix företrädesemission tecknades till 3,6 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser om 1,5 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om 30 procent. Därutöver har garantiåtaganden om totalt 8,4 miljoner kronor aktiverats, motsvarande 70 procent av den totala högsta emissionsvolymen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Av de aktiverade garantiåtagandena avser 1,2 miljoner kronor toppgaranti från vd Kristofer Cook. Total teckningsgrad, inklusive garantiåtagande, uppgår därmed till 100 procent, vilket betyder att Carbiotix tillförs 12 miljoner kronor före emissionskostnader om 2,8 miljoner kronor, varav 1,1 miljoner kronor avser kontant garantiersättning till bottengaranter.

För bottengarantiåtagandet erhåller emissionsgaranterna kontant garantiersättning om 12 procent. Toppgarantiåtagandet är ett så kallad vederlagsfri toppgaranti från Sustainable Holding Sweden, helägt av vd Kristofer Cook, där ingen ersättning utgår.

Bolaget emitterar 6,38 miljoner nya aktier och har därefter 20,74 miljoner aktier utestående. Carbiotix emitterar även 3,19 miljoner teckningsoptioner TO 2 som kan användas för att teckna aktier i oktober 2023.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER