Bildkälla: Stockfoto

Catena Media minskar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Affiliatebolaget Catena Media redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen sjönk 4,9 procent till 28,9 miljoner euro (30,4).

Ebitda-resultatet blev 7,3 miljoner euro (12,7), med en ebitda-marginal på 25,3 procent (41,8).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 9,1 miljoner euro (15,1), med en justerad ebitda-marginal på 31,1 procent (49,7).

Rörelseresultatet blev 3,7 miljoner euro (10,4), med en rörelsemarginal på 12,8 procent (34,2).

Resultatet före skatt var 1,2 miljoner euro (6,9).

Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner euro (6,1), en minskning med 93,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,01 euro (0,09), vilket innebär en minskning med 88,9 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 20,5 miljoner euro (16,4).

Catena Media, MEURQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning28,930,4-4,9%
EBITDA7,312,7-42,5%
EBITDA-marginal25,3%41,8%
EBITDA, justerat9,115,1-40%
EBITDA-marginal, justerad31,1%49,7%
Rörelseresultat3,710,4-64,4%
Rörelsemarginal12,8%34,2%
Resultat före skatt1,26,9-82,6%
Nettoresultat0,46,1-93,4%
Resultat per aktie, EUR0,010,09-88,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet20,516,425,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER