Bildkälla: Stockfoto

Chris Iggo på AXA Rosenberg fonder är optimistisk på kort sikt

AXA Rosenberg fonders Chris Iggo är optimistisk på kort sikt. April är traditionellt sett en stark månad för aktiemarknader.

Under de kommande veckorna handlar allt om data, menar Chris Iggo. Konsensusvyn är att inflationen kommer att stiga mot bakgrund av bland annat återöppning av samhället. USA kommer att leda utvecklingen framgent till följd av rask vaccinering och kraftiga stimulanser.

Vidare skriver Iggo att under 2000-talet har vi sett tre stora nedgångar. IT-bubblan, finanskrisen och nu nyligen coronanedgången. Hållbarhet spelar en allt större roll i samhället. Enligt Iggo så borde nästa ekonomiska cykel att drivas av faktorer som syftar att öka människors välmående och inte endast individens strävan efter rikedom.

När coronapandemin är över kommer det inte finnas samma behov av monetära och fiskala stimulanser skriver Iggo. Vidare skriver förvaltaren att för att bekämpa klimatförändringar kommer det dock att krävas fortsatta stöd, därav har han svårt att se att centralbanker kommer att vara i en position där de kraftigt kan höja räntan.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER