Bildkälla: Stockfoto

Edison sänker motiverat värde för Irlab

Edison sänker det motiverade värdet för forskningsbolaget Irlab Therapeutics till 77,9 kronor per aktie (87,0).

Enligt analyshuset beror detta på att man nu har en bättre synlighet kring mesdopetam och pirepremats kliniska utveckling, vilket föranlett vissa revideringar kring värderingsantaganden.

“För mesdopetam har vi nu flyttat fram tidsuppskattningarna för lanseringen av den andra indikationen som utvärderas, PD-psykos. Vi antar att lanseringen under denna indikation nu kommer att ske 2032 jämfört med vår tidigare uppskattning 2029. Vi minskar också sannolikheten för framgång från 30 till 20 procent, för att återspegla den högre risk som är förknippad med denna försening”, skriver Edison.

“För den andra tillgången, pirepemat, har vi förlängt vår lanseringstidplan i enlighet med ledningens reviderade tidplaner för rekrytering och avläsning (Q324 för slutförd rekrytering av patienter jämfört med tidigare Q124)", skriver Edison vidare.

I analysen uppges det också att bolaget kan behöva ta in ytterligare 600 miljoner kronor om man vidtar självkommersialisering, innan man når break-even 2028.

Om kapitalanskaffningen sker genom en nyemission skulle det leda till ett lägre motiverat värde på 39,9 kronor, skriver Edison.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER