Bildkälla: Stockfoto

Endomines ökar omsättning men minskar rörelseresultat under första halvåret

Gruv- och prospekteringsbolaget Endomines redovisar ökande omsättning under första halvåret jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen uppgick till 59,1 miljoner kronor (0).

Under halvåret producerades 3 478 uns guld i Pampalo-gruvan. Under det andra kvartalet ökade produktionen med 78 procent.

Ebitda-resultatet blev -38 miljoner kronor (-40,3).

Rörelseresultatet blev -107,1 miljoner kronor (-95,5).

Resultatet efter skatt blev 51,8 miljoner kronor (-120,8).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -53,8 miljoner kronor (-84,1).

Likvida medel uppgick till 36,9 miljoner kronor (28,0).

Under perioden har Endomines uppdaterat sin långsiktiga strategi, där en av delarna är att Pampalo-gruvan ska utgöra grunden för bolagets verksamhet. Enligt vd Kari Vyhtinen kan det öka guldproduktionen i gruvan med 10-20 procent.

För det andra halvåret bedömer Endomines att produktionen kommer vara 30-70 procent högre än vad den var under det första halvåret.

"Under Q3 2022 kommer Endomines att påbörja den andra fasen av ett underjordiskt kärnborrningsprogram om totalt 4000 meter vid Pampalo-gruvan inriktad på fördjupning av fyndigheten. Under Q3 2022 planerar bolaget också att inleda ett betydande borrningsprogram för ytprospektering vid Karelska Guldlinjen. Programmet kommer att koncentreras kring områdena Pampalonlammit, Pampalo och Rämepuro och på utvalda regionala prospekteringsmål i områdena Korvilansuo och Kartitsa", skriver Endomines.

Endomines, MkrH1-2022H1-2021Förändring
Nettoomsättning59,10
EBITDA-38-40,3
Rörelseresultat-107,1-95,5
Nettoresultat51,8-120,8
Kassaflöde från löpande verksamhet-53,8-84,1
Likvida medel36,928,031,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER