Bildkälla: Stockfoto

Erik Penser Bank behåller övervikt i aktier och råvaror

Erik Penser Bank står kvar med övervikt i aktier och råvaror samt en undervikt i obligationer och alternativa investeringar. Det skriver Jonas Thulin, chef för kapitalförvaltningen vid Erik Penser Bank i senaste veckobrevet.

Den senaste veckans nedgång för aktier bedöms vara driven av tekniska flöden och dåliga finansiella förhållanden snarare än makro- och vinstutvecklingen.

"Även om vi förväntar oss att tillväxten kommer att dämpas, fortsätter vi att trycka tillbaka mot antagandet om att den globala ekonomin är på väg mot recession, en utveckling som alltmer prissatts av marknaderna", skriver Thulin.

Kapitalförvaltningschefen menar att man ser stöd för ökad risknivå från flera håll. Bland annat genom återöppningar efter covid-19, politiska lättnader i Kina, stark arbetsmarknad, upprörda investerarsentiment samt starka konsument- och företagsbalansräkningar.

Vidare menar Thulin att marknaden nu fått se toppen av den amerikanska centralbankens hökaktighet vid senaste mötet och marknaden har nu sänkt sin förväntansbild kring höjningar med 50 baspunkter.

"Rapportsäsongen i USA har slagit förväntansbilden och marknaden har följt med och framtida vinster har justerats upp och kommer under 2022 växa med 10 procent och de förväntas hålla denna tillväxt genom 2023. Vi noterar att vi kommer att få en enorm aktieåterköpsvåg i USA, större än under 2019 och 2021, upp 45 procent i årstillväxt. Det kan ge lite välbehövd vind i seglen", avslutar Thulin.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER