Bildkälla: Stockfoto

Erik Penser Bank spår att Sensodetect behöver nytt kapital innan årets slut

Medicinteknikbolaget Sensodetect kommer sannolikt behöva ytterligare kapital innan året är slut, bedömer Erik Penser Bank i en färsk uppdragsanalys.

"Vi bedömer att bolaget har stor potential, men risken är fortsatt hög. Balansräkningen utgör
en risk på kort sikt och bolaget kommer sannolikt att behöva ytterligare kapital innan året är slut", skriver banken.

Bolaget har utvecklat en teknologi som med 88 procent sensitivitet och 91 procent specificitet kan avgöra om en person har ADHD eller inte. Vidare mäter den även effekten av den valda medicineringen av ADHD för just den personen. Den objektiva metoden sparar tid vid både diagnostisering och behandling.

"Trots att Sensodetect sedan länge kunnat konstatera att metoden fungerar så har bolaget inte lyckats nå kommersiell framgång. Vi bedömer att år 2022 kan bli året då den trenden bryts", förutspår banken.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER