Bildkälla: Stockfoto

Evli Nordic steg 3,5 procent i februari, gynnades av att inte vara investerad i Swedbank

Evli Nordic steg 3,5 procent i februari, gynnades av att inte vara investerad i Swedbank

Evli Nordic B ökade 3,5 procent under årets andra månad och följde därmed utvecklingen för jämförelseindexet under månaden. Det framgår av en månadsrapport.

Sektorallokeringen var positiv för den relativa utvecklingen och mest gynnades bristen på investeringar inom finanssektorn.

Aktieval inom industri och IT bidrog mest medan val inom vardagskonsumtion och konsumentcykliskt bidrog mest negativt. På det stora hela hade aktieval varken en positiv eller negativ påverkan på den relativa avkastningen.

Vad gäller aktieval på enskilda marknader lyckades förvaltarna bäst på den svenska marknaden medan den norska marknaden tyngde mest. Landsallokeringen hade ingen större påverkan på den relativa avkastningen, men var något negativ.

Vad gäller enskilda aktieval gynnades fonden av att inte ha något innehav i Swedbank och investeringar i Lindab och Mycronic. I den negativa vågskålen märks investeringar i Netent, Salmar och Leroy Seafood.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER