Bildkälla: Stockfoto

Exalt rapporterar lägre intäkter och minskad rörelseförlust i andra kvartalet

Datakommunikationsspecialisten Exalt redovisar lägre intäkter i andra kvartalet 2022 jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Nettoomsättningen sjönk 9,5 procent till 10,5 miljoner kronor (11,6).

Ebitda-resultatet blev 0,3 miljoner kronor (-0,1), med en ebitda-marginal på 2,9 procent.

Rörelseresultatet blev -0,4 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet före skatt var -0,5 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet efter skatt blev -0,5 miljoner kronor (-0,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,01).

- Årets andra kvartal inleddes svagt med lägre intäkter i april på grund av få debiterbara dagar och avslutades starkt i maj och juni. Vi har fortsatt fokus på förbättrad lönsamhet vilket också återspeglas i vårt halvårsresultat +0,9 (-0,6). Vår omsättning för halvåret ökade till 21,2 (20,5), kommenterar vd Matti Vänskä i delårsrapporten.

- Vi summerar ett halvår som tydligt markerar en fortsatt positionering som en bredare IT-partner. Vi förändrar och utvecklar vår personalstyrka med fokus på tillväxt där rekrytering av IT- och
nätverkstekniker är prioriterade, fortsätter Matti Vänskä.

Exalt, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning10,511,6-9,5%
EBITDA0,3-0,1
EBITDA-marginal2,9%
Rörelseresultat-0,4-0,8
Resultat före skatt-0,5-0,8
Nettoresultat-0,5-0,8
Resultat per aktie, kronor-0,01-0,01
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER