Bildkälla: Stockfoto

Fastigheter drev uppgången för Odin Small Cap som ökade 2,3 procent i september

Fonden Odin Small Cap steg 2,3 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 21,4 procent och är därmed bättre än index som har ökat 12,3 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av ansvariga förvaltare Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud.

Under månaden har fonden köpt stora poster i Sdiptech, Bravida och NP3, samt mindre poster i Troax, CellaVision, OEM och Wihlborgs.

Positiva bidragsgivare för månaden var MIPS, FastPartner A, Lime Technologies, Wihlborgs och Green Landscaping Group.

"Våra tre svenska fastighetsbolag, FastPartner (+28%), Wihlborgs (+27%) och NP3 (+20%) har utvecklats mycket väl under månaden vilket varit en del av en bred återhämtning inom fastighetssektorn. FastPartner har inte hämtat in hela fallet från i våras, men Wilhborgs och NP3 ligger nu på plus hittills i år".

Negativa bidragsgivare för månaden var Sinch, Sdiptech B, Beijer Ref, Fjordkraft och Absolent Group.

Vid månadsskiftet var fondens största innehav Lime Technologies, Sdiptech B, Bredband 2, Sinch och Fjordkraft.
Odin Small Cap, %september, 2020
Fond MM, förändring i procent2,3
Index MM, förändring i procent6,2
Fond i år, förändring i procent21,4
Index i år, förändring i procent12,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER