I SAMARBETE MED ARTIFICIAL SOLUTIONS
Bildkälla: Stockfoto

Intervju mer Per Ottosson, vd för Artificial Solutions

#femsnabba Artificial Solutions är mitt i en spännande fas av omvandling där de revolutionerar kundtjänsten med sin AI-teknologi.

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

 – Artificial Solutions (www.teneo.ai [1]) är i en spännande fas där vi har omvandlat vår patenterade mjukvaruplattform, Teneo, till SaaS. Vi säljer vår molnlösning, OpenQuestion, till stora kundtjänster som förbättrar sin kundserviceupplevelse med hjälp av AI och automation.

Med hjälp av oss eliminerar Telefónica, Swisscom och HelloFresh långa telefonköer och frustrerande tonvalsmenyer. Istället välkomnas kunderna av en flerspråkig AI som direkt förstår och omedelbart svarar på deras frågor, vilket skapar en smidigare och mer personlig service. Vår teknologi är branschledande när det gäller att förstå kundens avsikter (intent), vilket gör att kundtjänsten kan hantera samtal mer effektivt och koppla rätt samtal till rätt person snabbare.

Vi sänker den totala kundtjänstkostnaden med 8% per år.

2. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

 – Lanseringen av generativ AI och ChatGPT är en katalysator för vår tillväxt, särskilt på den amerikanska marknaden där vi har mer än hälften av vår omsättning. Genom att vara bland de första att integrera large language models (LLM) i vår OpenQuestion-lösning, har vi skapat nya möjligheter för samarbeten och positionerat oss starkt för fortsatt expansion i USA. Kundtjänster har påbörjat en förflyttning till molnet. Vi är i framkant inom övergången till molnbaserade telefonisystem, tillsammans i partnerskap med teknologijättar som Microsoft, Google och Amazon.

3. Vilka är era största utmaningar?

 – Som ett ledande svenskt AI-företag navigerar vi genom utmaningarna med att balansera snabb tillväxt och ekonomisk stabilitet. Vår strategi är att fortsätta att utnyttja vår banbrytande teknologi och de starka partnerskap vi har etablerat för att säkra en stabil och framgångsrik framtid.

4. Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?

 – Vår vision är att automatisera större delen av samtalshanteringen, så att endast de mest komplexa frågorna kräver mänsklig intervention. Vår molnbaserade lösning kan integreras med alla ledande kundtjänstplattformar, helt riskfritt för våra kunder. Vi förenklar automatisering och processerna för kunderna samt deras kundnöjdhet. Hos Swisscom ökade vi NPS med 18 punkter på tre veckor.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

 – Aktieägare kan förvänta sig en resa fylld med möjligheter. Vi är det enda börsnoterade företaget i vår nisch, vilket ger oss en unik position på marknaden. Med den senaste positiva värderingen av andra företag i branschen, inklusive Langchain, ser vi en ljus framtid med betydande tillväxtmöjligheter. Våra SaaS och totala ARR-siffror för augusti 2023 överträffade marknadens förväntningar. I augusti ökade SaaS ARR med 77% jämfört med föregående år, och den totala ARR ökade med 64% jämfört med föregående år, vilket signalerar en stark tillväxttrend.

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Artificial Solutions. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER