Bildkälla: Stockfoto

Fintechbolaget Wise rasar på svaga prognoser

Brittiska fintechbolaget Wise redovisar ökande omsättning under helåret 2023/2024 jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Aktien rasar över 11 procent på Londonbörsen efter att bolaget lagt fram svaga prognoser.

För helåret 2025 väntar sig Wise en intäktstillväxt om 15-20 procent. På medellång sikt väntas en intäktstillväxt CAGR om 15-20 procent från räkenskapsåret 2024.

På medellång sikt räknar Wise med att nå en underliggande vinstmarginal före skatt på 13-16 procent. Enligt Jefferies analytiker är det 19 procent under konsensus.

Omsättningen steg 24,3 procent till 1 052 miljoner pund (846,1).

Bruttoresultatet blev 1 092,4 miljoner pund (638,2), med en bruttomarginal på 103,8 procent (75,4).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 573 miljoner pund (235,8), med en justerad ebitda-marginal på 54,5 procent (27,9).

Rörelseresultatet blev 501,9 miljoner pund (157,2), med en rörelsemarginal på 47,7 procent (18,6).

Resultatet efter skatt blev 354,6 miljoner pund (114,0), en ökning med 211,1 procent mot föregående år.

Wise, MGBP2023/20242022/2023Förändring
Nettoomsättning1 052846,124,3%
Bruttoresultat1 092,4638,271,2%
Bruttomarginal103,8%75,4%
Justerat ebitda573235,8143,0%
Justerad ebitda-marginal54,5%27,9%
Rörelseresultat501,9157,2219,3%
Rörelsemarginal47,7%18,6%
Nettoresultat354,6114,0211,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER