Bildkälla: Stockfoto

Fir Tree varnar obligationsägare i SBB för återköp

New York-baserade investeringsfirman Fir Tree Partners kritiserar i ett öppet brev det återköpserbjudande som SBB aviserade den 16 november. SBB erbjuder sig att köpa tillbaka hybridinstrument och hybrida värdepapper för upp emot 600 miljoner euro, motsvarande nästan 6,9 miljarder kronor. Priserna kommer att fastställas genom ett separat omodifierat så kallat Dutch action-förfarande avseende varje serie av värdepapper.

Fir Tree varnar för att långivarna kan förlora sina rättigheter att ställa krav på SBB om de väljer
att delta i erbjudandet.

SBB verkar ägna sina knappa resurser till att bevara värdet på sina aktier, snarare än att fokusera på bolagets åtagande mot obligationsinnehavarna, anser Fir Tree.

Fir Tree frågar sig också varför SBB inkluderar hybridobligationer, som löper tills vidare, i återköpserbjudandet.

Vidare anser Fir Tree att SBB kan återköpa obligationer på den öppna marknaden utan att genomföra det aviserade erbjudandet.

"Vi uppmuntrar starkt alla långivare att överväga farhågorna ovan innan de deltar i anbudserbjudandet", skriver Fir Tree Partners avslutningsvis.

Fir Tree har tidigare anklagat SBB för att ha brutit mot villkoret om räntetäckningsgraden.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER