Bildkälla: Stockfoto

Fortnox föreslår två nyval till styrelsen och split 10:1

Aktieägarna i affärssystembolaget Fortnox kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 december. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Valberedningen föreslår att Tuva Palm entledigas från styrelsen och att Per Bertland och Lena Glader väljs till nya styrelseledamöter. Per Bertland är tidigare vd på Beijer Ref och Lena Glader är finanschef på Storskogen.

Nuvarande styrelseordförande Olof Hallrup kvarstår som ordförande och nuvarande styrelseledamöterna Andreas Kemi, Anna Frick och Magnus Gudéhn kvarstår som ledamöter.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att en split 10:1 genomförs, då varje aktie delas upp i tio aktier. Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 600 miljoner och högst 2,4 miljarder aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER