Fortnox – Sveriges 10 ledande redovisnings- och revisionsbyråer på kundlistan

Det småländska teknikbolaget Fortnox bistår landets 10 ledande redovisnings- och revisionsbyråer med sina innovativa digitala tjänster. Företaget som är noterat på marknadsplatsen NGM Nordic MTF har av Börsvärlden denna månad valts ut till månadens NGM-bolag*!

Annons

Fortnox varumärke är mycket starkt och kvaliteten på företagets tjänster hög. Affärsidén är att via ett brett produktsortiment tillhandahålla molnbaserade tjänster för ekonomi och administration för företag samt revisions- och redovisningsbyråer.

Unikheten i de digitala tjänster som erbjuds är en integrerad artificiell intelligens som helt sonika känner av vad som behöver göras. Rent konkret förenklar detta för användaren som endast behöver godkänna de åtgärder mjukvaran föreslår.

Stark tillväxt och bra rörelsemarginaler

Fortnox är ett tillväxtbolag vars omsättning under de senaste åren har gått spikrakt uppåt. 2016 omsatte företaget ca 189 miljoner kronor att jämföra med ca 145 miljoner kronor året innan. Idag arbetar närmare 200 personer på Fortnox. Nedan redovisas ett antal intressanta nyckeltal:

  • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 34,8 procent till 63,7 Mkr (47,2 Mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,0 Mkr (7,9 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,4 procent (16,7 procent)
  • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 23,2 procent (18,6 procent). Dotterbolaget Nox Finans redovisar en rörelsemarginal om 2,3 procent (8,6 procent)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 Mkr (6,4 Mkr)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,17 kr (0,11 kr)

10-årsperspektiv: Imponerade omsättning- och vinsttillväxt. Bildkälla: Börsdata.

Så intog Fortnox positionen som "market leader"

Det marknadsövertag Fortnox skaffat sig gentemot flera av konkurrenterna grundar sig på att man på ett mycket tidigt stadium inriktade och anpassade verksamheten till teknikskiftet där molnbaserade lösningar tog över och idag är standard för många företag, stora som små.

Fortnox såg helt enkelt en ny trend före sina medtävlare och denna insikt har i stor mån bidragit till företagets mycket starka position. Idag är Fortnox anlitat av Sveriges 10 största aktörer inom segmentet redovisning och revision vilket enligt Börsvärlden måste sägas vara en imponerande dominans.

Börsvärlden träffar Fortnox VD Nils Carlsson

Börsvärlden har i samband med denna bolagspresentation ställt ett antal frågor till Fortnox VD Nils Carlsson.

Vad anser du gör ert företag unikt, vad skiljer er från konkurrenterna på marknaden?

- Vi har marknadens bredaste molnbaserade utbud med kompletta digitala arbetsflöden, från bokföring, lön och fakturering till bokslut. Alla våra lösningar är integrerade med varandra vilket ger helt automatiserade flöden, som sparar både tid och pengar åt våra kunder. Vi har även ett öppet API, vilket innebär att andra leverantörer kan bygga integrationer till oss, vilket i sin tur ger våra kunder en ökad valfrihet. Vi har i dagsläget över 200 integrationer.

Hur ser ni på möjligheterna att fortsätta att växa under de kommande åren?

- Vi fortsätter att bredda vårt erbjudande och ge småföretagare en ännu bättre helhetslösning. Dels genom att utveckla våra befintliga produkter, men även genom nya affärsområden och samarbeten som ger oss ännu bättre förutsättningar att hjälpa landets småföretagare att öka sin konkurrenskraft.

- Exempelvis lanserade vi nyligen ett samarbete med Handelsbanken som innebär att bankens företagskunder får möjlighet att använda Fortnox lösningar direkt i sin internet- eller mobilbank.

- Vi har även lanserat ett samarbete med Companyexpense för att tillsammans utveckla en lösning för kvittohantering och utlägg via mobilen, och på så sätt hjälpa småföretagare att spara oerhört mycket tid. Vi kommer även att lansera en modul för lagerhantering som kommer under hösten, något som vi vet är efterfrågat.

Er position är som framgår i reportaget väldigt dominerande. Hur stor marknadsandel har ni idag?

- Vi har över 50 procent  av den molnbaserade marknaden, och med dagens digitalisering så ser vi inte att man rör sig åt andra hållet.

Finns det något annat av vikt du önskar kommunicera till Börsvärldens läsare?

- Vi fortsätter att ha en enormt bra kundtillväxt, vilket är en förutsättning för oss för att kunna fortsätta att växa och skapa ännu bättre lösningar för våra kunder, som vår nya satsning inom digital försäkringsförmedling. Vi fortsätter helt enkelt att satsa på att ge småföretagare den bästa molnbaserade helhetslösningen på marknaden och täcka alla behov.

Börskursen i fokus

Börsvärlden genomför i vanlig ordning en objektiv analys av företagets börskurs och i fallet Fortnox talar trenden för sig själv. Det sägs ofta att "på lång sikt får fundamenta rätt" och korrelationen mellan Fortnox tillväxt avspeglas väl på marknadens värdering av bolaget. Börskursen återfinns just nu omkring 34 kronor.

Den långsiktiga trenden är starkt positiv även om en korrektion nedåt skett sedan rekordnoteringen vid 38,10 kronor (april 2017). Som motstånd förefaller 38 kronor vara en viktig kursnivå som om den överskrids banar väg för ett test av 40 kronor.

En etablering ovanför 40-strecket skulle ur ett tekniskt analysperspektiv peka mot ett test av 50 kronor. Som stöd framstår 33 kronor med tydlighet och underskrids denna kursnivå blir 30-strecket nästa potentiella stöd.

Vill du veta mer om Fortnox?

Fortnox hemsida.

Fortnox senaste kvartalsrapport.

Följ Fortnox hos NGM.

*Månadens NGM-bolag är en artikelserie som inte går under våra Investor-Relations-tjänster. Bolaget har inte betalat för det aktuella reportaget utan har av Börsvärlden uppmärksammats och ansetts intressant helt baserat på våra egna objektiva grunder.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser