Bildkälla: Stockfoto

Fortsatt stark efterfrågan för Björn Borg - Penser

Indikationer på fortsatt återhämtning

Vi noterar att klädbranschen visar indikationer på fortsatt återhämtning från pandemiåret 2020. Svensk Handel visar att klädhandeln (online och butik) steg 8 % y/y under september, vilket motsvarar en återgång till nivåer i linje med 2019. Ledande aktörer inom kläder och träningskläder indikerar en mycket stark underliggande marknad globalt.

Distributionskedjor

Samtidigt pratar globala storföretag inom klädhandeln (ex. GAP, Nike & Adidas) om problem relaterade till råvaror, fraktkostnader och produktion. Även om vi beaktar dessa problem bedömer vi att Björn Borg kan klara sig väl under återstoden av 2021, och att potentiella effekter under 2022 än så länge är svåröverskådliga. Vi ser dessutom fördelar i den flexibilitet som Björn Borg har, som synliggjordes under 2020.

Fortsatt momentum i onlineaffären

Vi ser fortsatt momentum i onlineaffären, både egen online och e-tailers. Vi bedömer att momentum kan fortsätta både under andra halvan av 2021 och in i 2022 och väljer att justera våra intäktsestimat, se detaljer längre ned. Vi höjer motiverat värde till 44 - 46 kr per aktie (42 - 44 kr). Vi ser fortsatt medelhög risk.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER