Bildkälla: Stockfoto

Gapwaves föreslår ett nyval som styrelsesuppleant

Aktieägarna i teknikbolaget Gapwaves kallas till årsstämma den 3 maj i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Nyval föreslås av Susanne Schilliger som styrelsesuppleant. Det noteras att Cécile Schilliger avböjt omval som styrelsesuppleant.

Omval föreslås av styrelseordförande Magnus Jonsson och styrelseledamöterna Olle Axelsson, Torbjörn Gustafsson, Madeleine Schilliger Kildal och Dietmar Stapel.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 15 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER