Bildkälla: Stockfoto

Gogo Lead Tech ökar omsättning men även förlusten - sonderar marknad efter nya tillgångar

Teknikbolaget Gogo Lead Tech redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg 1 700,0 procent till 1,8 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet före skatt var -2,3 miljoner kronor (-1,4).

Resultatet efter skatt blev -1,9 miljoner kronor (-1,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,45 kronor (-0,71).

Likvida medel uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,4).

"Under året har vi lyckats genomföra tre förvärv. Genom dessa förvärv har vi diversifierat bolagets tillgångsportfölj ytterligare för att på så sätt skapa exponering mot fler vertikaler inom leadgenerering. Med detta har vi påbörjat vår expansionsresa men är långt ifrån klara", skriver vd:n Christian Kronegård.

"Vi sonderar dagligen marknaden efter nya tillgångar att addera till vår portfölj för att kunna växa ytterligare och för att ta tillvara på ytterligare kostnadssynergier inom koncernen", fortsätter Kronegård.

Gogo Lead Tech, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning1,80,11 700,0%
Rörelseresultat-1,9-1,2
Resultat före skatt-2,3-1,4
Nettoresultat-1,9-1,4
Resultat per aktie, kronor-0,45-0,71
Likvida medel0,20,4-50,0%
Utdelning per aktie, kronor0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER