Bildkälla: Stockfoto

Gomspace rapporterar positivt fritt kassaflöde i fjärde kvartalet, senarelägger bokslutet

Nanosatellitsbolaget Gomspace har beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutet för 2023 till den 27 februari, från tidigare planerade 14 februari. Orsaken är hög arbetsbelastning och utökad intern granskning i samförstånd med revisorerna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Gomspace släpper vissa preliminära siffror för fjärde kvartalet 2023. Det fria kassaflödet var positivt med 21 miljoner kronor, jämfört med negativt med -6 miljoner kronor föregående kvartalet. Kassan uppgick till 61 miljoner kronor vid årsskiftet, jämfört med 46 miljoner kronor vid utgången av föregående kvartal.

Gomspace vidhåller sin vägledning om att nå ett stabilt positivt fritt kassaflöde under andra halvåret 2024. Bolaget behåller sin indikation på rekordhöga intäkter 2023, och överträffar intäkterna på 214 miljoner kronor som noterades 2021.

Orderingången för produkter visar en positiv trend med 39 miljoner kronor i fjärde kvartalet, jämfört med 22 miljoner kronor i tredje kvartalet.

För helåret blev orderingången för produkter 95 miljoner kronor 2023, jämfört med 60 miljoner kronor 2022.

- Det gläder mig att resultaten för fjärde kvartalet visar att vi gör framsteg i linje med våra transformationsansträngningar. När vi blickar framåt mot 2024 ligger vår tonvikt kvar på effektiv kassahantering, och vi upprätthåller vårt mål att uppnå ett stadigt positivt fritt kassaflöde under andra halvan av 2024, kommenterar vd Carsten Drachmann.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER