Bildkälla: Stockfoto

Goodyear omsatte mindre än väntat, resultatet tyngt av nedskrivning

Amerikanska däcktillverkaren Goodyear redovisar en sämre än väntad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Förlusten steg under perioden till följd av en nedskrivning.

Omsättningen sjönk 4,7 procent till 5,12 miljarder dollar (5,37). Detta beror på lägre ersättningsvolymer och en minskning i tredjeparts kemiförsäljning. Valutaeffekten hade en positiv inverkan med 1 procent. Utfallet var sämre än Bloombergs analytikerkonsensus på 5,38 miljarder dollar.

Rörelseresultatet blev -308 miljarder dollar (-93).

Resultatet efter skatt blev -291 miljarder dollar (-104), och per aktie -1,02 dollar (-0,37).

"Förändringen i nettoförlusten berodde främst på en nedskrivning av goodwill relaterad till vårt EMEA-segment och höga rationaliseringskostnader", skriver bolaget.

Justerat resultat efter skatt blev 135 miljoner dollar (20) och per aktie 0,47 dollar (0,07), väntat 0,36 dollar.

Under utsikter för första kvartalet skriver Goodyear att globala enhetsvolymer väntas bli lägre med cirka 2 procent. Man spår också att råmaterialkostnaderna kommer att bli lägre med runt 245 miljoner dollar jämfört med året innan.

Goodyear, BUSDQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning5,125,37-4,7%
Rörelseresultat-308-93
Nettoresultat-291-104
Resultat per aktie, USD-1,02-0,37
Justerat resultat per aktie, USD0,470,07571,4%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER