Bildkälla: Stockfoto

Greenmerc genomför nyintroduktion på Nordic SME

Fintech-bolaget Greenmerc genomför en nyintroduktion på NGM Nordic SME. Först handelsdag beräknas bli den 13 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Greenmerc är ett fintech-bolag som tillhandahåller en mjukvaruplattform för både digitala tillgångar och traditionella fintech-tjänster.

Erbjudandet omfattar 1,73 miljoner nyemitterade B-aktier till teckningskursen 11,30 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 19,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 258 800 B-aktier. Inklusive övertilldelningsoptionen omfattar erbjudandet 22,4 miljoner kronor.

Bolaget har säkrat teckningsåtaganden omfattande 10,5 miljoner kronor.

Anmälningstiden löper från 20 maj till 5 juni. Aktierna kommer börja handlas på Nordic SME den 13 juni med kortnamnet GMERC.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER