Bildkälla: Stockfoto

Greentech-satsningar i USA spås gynna fonden AuAg Precious Green

Den nystartade fonden AuAg Precious Green A, som endast har varit tillgänglig för handel i fyra månader, har startat starkt och avslutade 2020 med en avkastning på 19,44 procent.

Mot bakgrund av de enorma stödpaket som världens länder har utfärdat under 2020 har priset på guld stigit till nya rekordnivåer. Fondens avkastning gynnades av exponering mot fysiskt guld samt greentech sektorn som mot bakgrund av utfallet i det amerikanska presidentvalet gått bra. Joe Biden förväntas satsa 2 000 miljarder dollar under de nästkommande fyra åren vilket väntas bidra till en positiv utveckling inom sektorn.

"Åtgärderna som vidtagits för att inte hamna i den djupaste recessionen i modern tid har varit extremt kostsamma. Länder som Tyskland, Frankrike, Japan och Storbritannien har svarat med ekonomiska stimulanser som varit tiofaldigt gånger större mätt som procent av BNP gentemot hur det såg ut under finanskrisen. Det som vi bevittnat är en ekonomisk förstörelse där valutor kraftigt har försvagats i köpkraft vilket drivit priset på reala tillgångar som ädelmetaller, råvaror
och fastigheter", kommenterar förvaltarna Eric Strand och Stefan Abrahamsson.

Förvaltarna är hoppfulla inför det nya året.

"Den första handelsdagen på det nya året ser också ut att bli positiv där både guld, silver och koppar handlas upp kraftigt. Under 2021 ser vi fortsatt stor potential för ihållande uppgångar i de tillgångsslag som gynnar utvecklingen i våra fonder."
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER