Bildkälla: Stockfoto

Gullberg & Jansson ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Poolspecialisten Gullberg & Jansson redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 79,1 procent till 34,2 miljoner kronor (19,1).

Ebita-resultat blev 4,9 miljoner kronor (-2,3), med en ebita-marginal på 14,3 procent.

Rörelseresultatet blev 4,7 miljoner kronor (-3,1), med en rörelsemarginal på 13,7 procent.

Resultatet efter skatt blev 3,8 miljoner kronor (-2,5).

Resultat per aktie hamnade på 0,45 kronor (-0,29).

I utdelning föreslås 1,00 kronor (0,30).

"Gullberg & Jansson of Sweden visar ett starkt resultat för 2020. Ökningen beror till stor del på implementeringen av vår nya varumärkesstrategi, digitalisering, ökad synlighet, riktade
marknadsaktiviteter i kombination med den starka hemestertrenden som förstärktes under pandemin", skriver vd Peter Bäck i rapporten.

Gullberg & Jansson, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning34,219,179,1%
EBITA4,9-2,3
EBITA-marginal14,3%
Rörelseresultat4,7-3,1
Rörelsemarginal13,7%
Nettoresultat3,8-2,5
Resultat per aktie, kronor0,45-0,29
Utdelning per aktie, kronor1,000,30233,3%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER