Bildkälla: Stockfoto

Handelsbanken har fortsatt försiktig syn på börsen

(korrigerar sista stycket om sektorsyn)

Handelsbanken fortsätter att ha en försiktig syn på börsen och förordar fortsatt kvalitetsbolag med hög avkastning på sysselsatt kapital, låga marginaler och låg skuldsättning.

"Vi har en fortsatt försiktig syn på börsen och menar att varken vinstutsikterna eller värderingen ger stöd. Vårt fokus på kvalitetsaktier med en rimlig prislapp har fungerat bra hittills i år, och vi fortsätter att förorda kvalitetsbolag", skriver banken.

Banken ser också att bolag där det finns potential för vinstprognoshöjningar framöver kommer att gå bättre än värdeaktier framöver. Det bygger på att värdeaktier brukar tappa i konjunkturnedgångar, medan bolag där vinstprognoserna höjs bruka gå bra i ett relativperspektiv.

Och Handelsbankens uppfattning är alltjämt att det blir en avmattning/recession (“självuppfyllande prognos”), vars exakta startpunkt är svår att pricka in.

“Från det att Federal Reserve har börjat höja styrräntan till att en recession historiskt har inträffat har det i genomsnitt tagit 27 månader (Fed började höja räntan i mars 2022). Timing är dock svårt, och det är möjligt att aktiviteten och vinsterna inte bottnar förrän under 2024”, skriver Handelsbanken.

Handelsbanken anser att förhållandet mellan risk och potentiell avkastning är negativt då man ser risker kring både värdering och vinstutveckling.

"Sammanfattningsvis står vi fast vid vår försiktiga syn på börsen. Vi ifrågasätter om en recession verkligen är konsensussynen för närvarande", summerar banken.

När det gäller sektorallokeringen har Handelsbanken övervikt på dagligvaror, hälsovård och teknologi. Energi, fastigheter, finans, kommunikation och material har neutral vikt, medan industri, kraftförsörjning och sällanköpsvaror har undervikt.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER