Bildkälla: Stockfoto

Handelsbanken intar försiktig hållning till verkstadssektorn - Sandvik och Kone favoriter

Handelsbanken intar på kort sikt en försiktig hållning till verkstadssektorn i en analys med rubriken "ingen fest utan baksmälla". Aktierna i sektorn har fallit med 23 procent sedan årsskiftet. Resultatprognoserna har sänkts med i genomsnitt 8 procent.

Bolagen har höjt priser samt haft medvind i valutarörelser, men volymerna och den operativa hävstången i resultatet har minskat i och med ytterligare kostnadsinflation.

Sektorn handlas just nu till 10 procents rabatt sett till 10-årssnittet. Konjunkturutsikterna har försämrats på sistone och många faktorer som inflation och åtstramningar från centralbanker ökar risken för avmattning i ekonomin i stort, skriver Handelsbanken.

Banken uppger att historiskt så har "mjuklandningar" i ekonomin inneburit i genomsnitt 13 procents vinstfall i ebit för sektorn. Detta ska till 65 procent vara inprisat i kurserna vilket implicerar ytterligare 10-15 procents nedsiderisk.

"På kort sikt intar vi en försiktig hållning till verkstadssektorn, och menar att ”stock picking” kommer att vara källan till framgång i denna miljö. Vi letar efter bolag som står på egna ben och/eller kvalitetsbolag med defensiva egenskaper där värderingen är relativt attraktiv. Sandvik och Kone är våra favoriter i sektorn", skriver Handelsbanken.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER